Ranne wstawanie i wczesna żeniaczka jeszcze nikomu nie zaszkodziły.

Raz kozie śmierć.

Raz na ruski rok.

Raz na wozie, raz pod wozem.

Reguła prosta, że aż osłupia: kto się wymądrza, ten się wygłupia.

Ręka mistrza więcej znaczy niż narzędzie u partaczy.

Ręka rękę myje.

Rozmówił się, jak gęś z prosięciem.

Rób a rób, zarobisz na grób.

Ruski miesiąc.

Ryba psuje się od głowy.

Ryby i dzieci głosu nie mają.

W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.

Święta Regina gałęzie ugina.

Każda Rózia znajdzie Józia.

Póty dobra Rózia, póki młoda buzia.

Na święty Roch w stodole groch.

Od świętego Rocha na pole socha.

Definicja

Przysłowia to tzw. złote myśli przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, które w metaforyczny sposób wyrażają pewne prawdy ogólne o życiu codziennym, historii i kulturze, są one zwykle charakterystyczne dla danego kraju bądź regionu. Nauka o przysłowiach to przysłowioznawstwo. Każde przysłowie niesie ze sobą jakieś przesłanie oraz sens moralny, o którym człowiek powinien pamiętać.

Historia

Przysłowia zostały wprowadzone do języka polskiego przez Andrzeja Maksymiliana Fredro. Dawno temu przysłowia były określane jako przypowieści bądź porzekadła. Pierwszym odnotowanym zbiorem Przysów polskich „Proverbiorum Polonicorum” Salomona Rysińskiego.