Kwiecień plecień co przeplata, trochę zimy trochę lata.

Kawałek chleba nie spadnie z nieba – pracą na niego zarobić trzeba.

Każdy jest kowalem swego losu.

Każdy kij ma dwa końce.

Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi.

Kogo nie boli, temu powoli.

Kogo Pan Bóg kocha, temu krzyżyk daje.

Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli.

Kombinuje jak koń pod górę.

Komu księżyc świeci, temu i gwiazdy błyszczą.

Komu w drogę, temu czas.

Koniec języka za przewodnika.

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.

Krzykiem skrzypiec nie nastroisz.

Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.

Kto do ciebie z kamieniem – ty do niego z chlebem.

Kto nie ma nic, nie ma nic do stracenia.

Kto nie pracuje ten nie je.

Kto pierwszy ten lepszy.

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.

Kto pyta, ten nie błądzi.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

Kto się ceni, ten się leni.

Kto w zimie próżnuje, ten drugi rok w klasie przezimuje.

Kto się czubi, ten się lubi.

Kto wysoko lata, ten nisko siada.

Kuj żelazo póki gorące.

Daj popić, Karolu, bo mam sucho w w wolu.

Na świętego Karola wyjrzy spod śniegu rola.

Urodzaje da rola, gdy deszcz leje u Karola.

Katarzyna dzień jaki, cały grudzień będzie taki.

Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny.

Od świętej Klary są już ładne dary.

Przez gębę Krysa, cudza to Krysia.

Na świętą Kondę wyrzuć już bondę.

Definicja

Przysłowia to tzw. złote myśli przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, które w metaforyczny sposób wyrażają pewne prawdy ogólne o życiu codziennym, historii i kulturze, są one zwykle charakterystyczne dla danego kraju bądź regionu. Nauka o przysłowiach to przysłowioznawstwo. Każde przysłowie niesie ze sobą jakieś przesłanie oraz sens moralny, o którym człowiek powinien pamiętać.

Historia

Przysłowia zostały wprowadzone do języka polskiego przez Andrzeja Maksymiliana Fredro. Dawno temu przysłowia były określane jako przypowieści bądź porzekadła. Pierwszym odnotowanym zbiorem Przysów polskich „Proverbiorum Polonicorum” Salomona Rysińskiego.