Dzieci i ryby głosu nie mają.

Dla chcącego nic trudnego.

Dobry początek to połowa roboty.

Do Rzymu przez Krym.

Dobra głupiemu rada – mądrego z głupim zwada.

Dobra gospodyni – dom wesołym czyni.

Dobre ciele, dwie jałówki ssie.

U Dosi nic nie uprosi.

Każda Dorota ma swoje kłopota.

Na świętej Doroty ma być śniega po płoty.

Po świętej Dorocie wioska cała w błocie.

Definicja

Przysłowia to tzw. złote myśli przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, które w metaforyczny sposób wyrażają pewne prawdy ogólne o życiu codziennym, historii i kulturze, są one zwykle charakterystyczne dla danego kraju bądź regionu. Nauka o przysłowiach to przysłowioznawstwo. Każde przysłowie niesie ze sobą jakieś przesłanie oraz sens moralny, o którym człowiek powinien pamiętać.

Historia

Przysłowia zostały wprowadzone do języka polskiego przez Andrzeja Maksymiliana Fredro. Dawno temu przysłowia były określane jako przypowieści bądź porzekadła. Pierwszym odnotowanym zbiorem Przysów polskich „Proverbiorum Polonicorum” Salomona Rysińskiego.